Игри за ума – Стратегии за учене

Matema x Sofia Game Night
Онлайн формат: 13-13:40 часа, до 20 деца. ZOOM платформа
Присъствено: 13-13:40 часа, до 4 деца. Адрес: Матема (ул. „Цар Самуил“ 109)
Присъствено: 14-14:40 часа, до 4 деца. Адрес: Матема (ул. „Цар Самуил“ 109)

Тази година отново отваряме врати за своите нови разработки в сферата на развитието на децата. Под формата на игра, те могат да се запознаят със СТРАТЕГИИТЕ ЗА УЧЕНЕ.

Събитието е предназначено за деца между 6 и 10 години!
Повече информация може да намерите във Facebook.
За регистрация, моля, попълнете следния формуляр.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email