Sofia Game Night

Нърд игри… и много повече

Британски съвет (ул. „Кракра“ 7)

18:00-19:30