GameTrain

Игрален полуден в Game Train

Game Train – ул. „Александър фон Хумболт“ № 9, Гео Милев
15:00-22:00