Sofia Game Night

Турнир по настолни игри@Народно читалище „Иван Вазов – 2014“

НЧ „Иван Вазов – 2014″ (р-н
„Подуяне“, кв. „Левски В“, бл. 5, вх. А)

18:30-21:30