Event in the museum of history

„Тайните на българската история. Загадките на Първобитко“

Събитието ще бъде достъпно през целия ден на сайта на Националния исторически музей (НИМ)