ХИГИЕННА КОНЦЕПЦИЯ НА ФЕСТИВАЛА

Sofia Game Night изисква от участниците във фестивала спазване на задължителните мерки за сигурност, които включват:

  • Дистанция между хората от мин. 1,5 м.
  • Носене на защитни маски по време на закрито.
  • Редовна дезинфекция

Sofia Game Night преоръчва още:

  • Дезинфекция на ръцете на всички посетители още при входа – особено важно за клубовете за настолни игри
  • Дезинфекция на всякакъв вид оборудване след всяко ползване (настолни игри, компютри, мишки, джойстици, ВР очила)

Sofia Game Night и организаторите на фестивала Гьоте институт не носят отговорност за провеждането на отделните събития в локациите партньори и спазването на епидемиологичните мерки.