Онлайн събитие: Геймификацията като художествено изразно средство. Пърформанс-лекция на Антони Райжеков

Boreout performance cover photo
Онлайн

Как да превърнем скуката в изкуство, като използваме преносим компютърно-мозъчен интерфейс и дигитални технологии.

BOREOUT е проект на границата между изкуството и науката, фокусиран върху генеративно аудио-визуално съдържание контролирано от емоционалното състояние на аудиторията, изчислено в реално време.

Изображение: BOREOUT (2020) фотография Антони Райжеков, електронно-стъклена скулптура, създадена от Антони Райжеков в сътрудничество с Никола Грозданов (стъкло)

Събитието е част от програмата на АСТФестивал за свободен театър
Пърформанс-лекция на Антони Райжеков, 30 минути

Дигиталната програма на Гьоте институт

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email